Professor Donghee Son Laboratory

Publication | Conferences

ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS (Citations-Google Scholar)
AS FIRST & CORRESPONDING AUTHOR, ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS
4
Jongha Lee, Byeongjun Yoo, Hakyong Lee, Gi Doo Cha, Hee-Su Lee, Youngho cho, Sang Yeon Kim, Hyunseon Seo, Woongchan Lee, Donghee Son, Myungjoo Kang, Hyung Min Kim, Yong Il Park, Taeghwan Hyeon* and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Materials 29, 1603169 (2017)
4
Jongha Lee, Byeongjun Yoo, Hakyong Lee, Gi Doo Cha, Hee-Su Lee, Youngho cho, Sang Yeon Kim, Hyunseon Seo, Woongchan Lee, Donghee Son, Myungjoo Kang, Hyung Min Kim, Yong Il Park, Taeghwan Hyeon* and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Materials 29, 1603169 (2017)
3
Minjoon Park+, Kyungsik Do+, Jaemin Kim+, Donghee Son, Ja Hoon Koo, Jinkyung Park, Jun-Kyul Song, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Healthcare Materials 4, 992 (2015)
3
Minjoon Park+, Kyungsik Do+, Jaemin Kim+, Donghee Son, Ja Hoon Koo, Jinkyung Park, Jun-Kyul Song, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Healthcare Materials 4, 992 (2015)
2
Jaemin Kim+, Mincheol Lee+, Hyung Joon Shim+, Roozbeh Ghaffari, Hye Rim Cho1, Donghee Son, Yei Hwan Jung, Min Soh, Changsoon Choi, Sungmook Jung, Kon Chu, Daejong Jeon, Soon-Tae Lee, Ji Hoon Kim, Seung Hong Choi, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communiucations 5:5747 (2014).
2
Jaemin Kim+, Mincheol Lee+, Hyung Joon Shim+, Roozbeh Ghaffari, Hye Rim Cho1, Donghee Son, Yei Hwan Jung, Min Soh, Changsoon Choi, Sungmook Jung, Kon Chu, Daejong Jeon, Soon-Tae Lee, Ji Hoon Kim, Seung Hong Choi, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communiucations 5:5747 (2014).
1
Gi Ja Lee, Seok Keun Choi, Yun Hye Eo, Ji Eun Lim, Jong Ho Han, Samjin Choi, Jeong Hoon Park, Dong Hee Son, S. Hong, Bum Seok Oh, and Hun Kuk Park*
Biochip Journal 3, 82 (2009).
1
Gi Ja Lee, Seok Keun Choi, Yun Hye Eo, Ji Eun Lim, Jong Ho Han, Samjin Choi, Jeong Hoon Park, Dong Hee Son, S. Hong, Bum Seok Oh, and Hun Kuk Park*
Biochip Journal 3, 82 (2009).
5
Donghee Son+, Jongha Lee+, Dong Jun Lee+, Roozbeh Ghaffari, Sumin Yun, Seok Joo Kim, Ji Eun Lee, Hye Rim Cho, Soonho Yoon, Shixuan Yang, Seunghyun Lee, Shutao Qiao, Daishun Ling, Sanghun Shin, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Taeho Kim, Hakyong Lee, Jonghoon Kim, Min Soh, Nohyun Lee, Cheol Seong Hwang, Sangwook Nam, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon*, Seung Hong Choi*, and Dae-Hyeong*
ACS Nano 9, 5937 (2015).
5
Donghee Son+, Jongha Lee+, Dong Jun Lee+, Roozbeh Ghaffari, Sumin Yun, Seok Joo Kim, Ji Eun Lee, Hye Rim Cho, Soonho Yoon, Shixuan Yang, Seunghyun Lee, Shutao Qiao, Daishun Ling, Sanghun Shin, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Taeho Kim, Hakyong Lee, Jonghoon Kim, Min Soh, Nohyun Lee, Cheol Seong Hwang, Sangwook Nam, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon*, Seung Hong Choi*, and Dae-Hyeong*
ACS Nano 9, 5937 (2015).
4
Donghee Son+, Ja Hoon Koo+, Jun-Kyul Song +, Jaemin Kim, Minchel Lee, Hyung Joon Shim, Minjoon Park, Minbaek Lee, Ji Hoon Kim, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 9, 5585 (2015).
4
Donghee Son+, Ja Hoon Koo+, Jun-Kyul Song +, Jaemin Kim, Minchel Lee, Hyung Joon Shim, Minjoon Park, Minbaek Lee, Ji Hoon Kim, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 9, 5585 (2015).
3
Sumin Lim+, Donghee Son+, Jaemin Kim+, Young Bum Lee, Jun-Kyul Song, Suji Choi , Dong Jun Lee, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Functional Materials 25, 375 (2015) (+Equal contribution)
3
Sumin Lim+, Donghee Son+, Jaemin Kim+, Young Bum Lee, Jun-Kyul Song, Suji Choi , Dong Jun Lee, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Functional Materials 25, 375 (2015) (+Equal contribution)
2
Donghee Son+, Jongha Lee+, Shutao Qiao, Roozbeh Ghaffari, Jaemin Kim, Ji Eun Lee, Changyeong Song, Seok Joo Kim, Dong Jun Lee, Samuel Woojoo Jun, Shixuan Yang, Minjoon Park, Jiho Shin, Kyungsik Do, Mincheol Lee, Kwanghun Kang, Cheol Seong Hwang, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Nanotechnology 9, 397 (2014).
2
Donghee Son+, Jongha Lee+, Shutao Qiao, Roozbeh Ghaffari, Jaemin Kim, Ji Eun Lee, Changyeong Song, Seok Joo Kim, Dong Jun Lee, Samuel Woojoo Jun, Shixuan Yang, Minjoon Park, Jiho Shin, Kyungsik Do, Mincheol Lee, Kwanghun Kang, Cheol Seong Hwang, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Nanotechnology 9, 397 (2014).
1
Donghee Son,+ Sung Young Park,+ Byeongju Kim,+ Jun Tae Koh, Tae Hyun Kim, Sangmin An, Doyoung Jang, Gyu Tae Kim, Wonho Jhe, and Seunghun Hong*
ACS Nano 5, 3888 (2011).
1
Donghee Son,+ Sung Young Park,+ Byeongju Kim,+ Jun Tae Koh, Tae Hyun Kim, Sangmin An, Doyoung Jang, Gyu Tae Kim, Wonho Jhe, and Seunghun Hong*
ACS Nano 5, 3888 (2011).
ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS

No Data Available

BOOK CHAPTERS
CONFERENCE PUBLICATIONS

No Data Available

PRESENTATIONS
Scroll to Top